*کلبه آرام من ...

از دلنوشته هایم ساده نگذر،به یاد داشته باش،این "دلنوشته ها"را یک "دل"نوشته..

خدایا باز امشب دلم گرفته

خدایا دلم باز امشب گرفته!!!

بیا تا کمی باتوصحبت کنم...

بیا تا دل کوچکم را...

خدایا فقط با تو قسمت کنم...!

خدایا بیا پشت ان پنجره..

که وا می شود روبه سوی دم!!

بیا پرده راکناربزن...

که نورت بتابد به روی دلم!!!

خدایا کمکم کن....

[ یکشنبه 1391/12/27 ] [ 6:52 بعد از ظهر ] [ قاصدک ] [ ]